(1)
Fic, L. Od Ekskluzywizmu Do Pluralizmu Religijnego. StWł 2021, 23, 103-112.