(1)
Rulka, K. Studia Specjalistyczne alumnów I kapłanów włocławskich W Latach 1901–1945. StWł 2021, 23, 553–589.