(1)
Gręźlikowski, J. Nienaruszalność Tajemnicy Spowiedzi W Prawie Kanonicznym. StWł 2020, 22, 245-267.