Gręźlikowski, J. (2019). Ewolucja nauczania Kościoła na temat kary śmierci w XX oraz XXI wieku. Studia Włocławskie, 21, 333–352. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/122