Ciereszko, H. (2021). Dialog z islamem – Dni Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Studia Włocławskie, 23, 152–178. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/16