Jankowski, S. (2020). Prawo czy Chrystus Wychowawcą? Chrystocentryczna koncepcja wychowania według Ga 3,24. Studia Włocławskie, 22, 109–132. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/69