Gręźlikowski, J. (2020). Nienaruszalność tajemnicy spowiedzi w prawie kanonicznym. Studia Włocławskie, 22, 245–267. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.14