Szczepaniak, P. (2020). Idea sztuki i rola artysty w nauczaniu papieża Franciszka. Studia Włocławskie, 22, 367–382. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/84