Gręźlikowski, Janusz. 2020. „Nienaruszalność Tajemnicy Spowiedzi W Prawie Kanonicznym”. Studia Włocławskie 22 (czerwiec):245-67. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.14.