Gręźlikowski, J. (2019) „Ewolucja nauczania Kościoła na temat kary śmierci w XX oraz XXI wieku”, Studia Włocławskie, 21, s. 333–352. Dostępne na: https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/122 (Udostępniono: 26 luty 2024).