Jankowski, S. (2020) „Prawo czy Chrystus Wychowawcą? Chrystocentryczna koncepcja wychowania według Ga 3,24”, Studia Włocławskie, 22, s. 109–132. Dostępne na: https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/69 (Udostępniono: 19 maj 2022).