Gręźlikowski, J. (2020) „Nienaruszalność tajemnicy spowiedzi w prawie kanonicznym”, Studia Włocławskie, 22, s. 245–267. doi: 10.52404/ttnwloc.stwl.22.14.