[1]
J. Gręźlikowski, „Ewolucja nauczania Kościoła na temat kary śmierci w XX oraz XXI wieku”, StWł, t. 21, s. 333–352, cze. 2019.