[1]
K. Rulka, „Studia specjalistyczne alumnów i kapłanów włocławskich w latach 1901–1945”, StWł, t. 23, s. 553–589, cze. 2021.