[1]
J. Gręźlikowski, „Nienaruszalność tajemnicy spowiedzi w prawie kanonicznym”, StWł, t. 22, s. 245–267, cze. 2020.