Gręźlikowski, Janusz. „Ewolucja Nauczania Kościoła Na Temat Kary śmierci W XX Oraz XXI Wieku”. Studia Włocławskie, t. 21, czerwiec 2019, s. 333-52, https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/122.