Szuppe, P. „Dorobek Naukowy Ks. Prof. Dr. Hab. Leonarda Fica”. Studia Włocławskie, t. 23, czerwiec 2021, s. 40-48, https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/index.php/StudiaWloclawskie/article/view/7.