Gręźlikowski, Janusz. „Nienaruszalność Tajemnicy Spowiedzi W Prawie Kanonicznym”. Studia Włocławskie, t. 22, czerwiec 2020, s. 245-67, doi:10.52404/ttnwloc.stwl.22.14.