Szczepaniak, P. „Idea Sztuki I Rola Artysty W Nauczaniu papieża Franciszka”. Studia Włocławskie, t. 22, czerwiec 2020, s. 367-82, https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/84.