(1)
Łukasik, Z. (Rec.) Nasz Długosz to młodości szkoła... W XX Rocznicę Reaktywacji Szkoły Im. Ks. Jana Długosza, Red. J. Kędzierski, Włocławek 2020, 256 S. StWł 2021, 23, 704-707.