Mieszczak, S. (2021). Odkrywając bogactwo Eucharystii. Studia Włocławskie, 23, 267–283. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/index.php/StudiaWloclawskie/article/view/22