Kowalczyk, Dariusz. „Dio Esiste Perché Il Padre Esiste. L’ontologia Della Persona in Joannis Zizioulas”. Studia Włocławskie, t. 23, czerwiec 2021, s. 81-102, doi:10.52404/ttnwloc.stwl.23.4.