Kowalczyk, Dariusz. „Dio Esiste Perché Il Padre Esiste. L’ontologia Della Persona in Joannis Zizioulas”. Studia Włocławskie 23 (czerwiec 9, 2021): 81–102. Udostępniono listopad 29, 2023. https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/12.