Kowalczyk, Dariusz. „Dio Esiste Perché Il Padre Esiste. L’ontologia Della Persona in Joannis Zizioulas”. Studia Włocławskie 23 (czerwiec 9, 2021): 81–102. Udostępniono lipiec 17, 2024. https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/12.