O Towarzystwie


Działalność

Towarzystwo działa w oparciu o statut.


Walne Zebranie

Sprawozdanie z Walnego Zebrania w roku 2013

Zarząd

Prezes: ks. dr hab. Lech Król

Wiceprezes:  ks. dr Henryk Witczak

Sekretarz: ks. dr hab. Janusz Borucki

Skarbnik: ks. dr Jacek Kędzierski

Historia

Organizacja naukowa o nazwie Towarzystwo Teologicz­ne została założona w 1928 r. przez ks. Bolesław Kunka, ówczesnego wicerektora seminarium włocławskiego i planowana była jako oddział Pol­skiego Towarzystwa Teologicznego z siedzibą we Lwowie (założonego w 1924 r.). Prowadząc wszechstronną i owocną działalność szybko wyodrębniła się w samodzielną jednostką prawną z własnym statutem, zalegalizowanym przez władze. Działalność ta przerwana wybuchem II wojny światowej, nie została formalnie wznowiona po jej zakończeniu. Dopiero organizowane w seminarium włocławskim  w latach 1963–1973 spotkania naukowe połączone z dyskusjami oraz działalność klubu naukowo-dyskusyjnego „Krąg”, zainicjowanego przez ks. Sta­nisława Olejnika w 1978 r., doprowadziły w 1984 r. do powstania towarzystwa teologicznego w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Od października 2014 r. Towarzystwo jest włocławskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Teologicznego.