--- 1998-2021 ---------------------------------
okładka

Studia Włocławskie

(czasopismo naukowe)
--- 2019 ---------------------------------
Z problematyki stosowania logiki w analizie filozoficznej u Jana Łukasiewicza i Kazimierza Ajdukiewicza -- okładka

Z problematyki stosowania logiki w analizie filozoficznej u Jana Łukasiewicza i Kazimierza Ajdukiewicza

Rafał Szprync
Z dziejów nauczania filozofii w seminarium duchownym we Włocławku -- okładka

Z dziejów nauczania filozofii w seminarium duchownym we Włocławku

ks. Zdzisław Pawlak
Tadeusz Krawczyński kapucyn. Kaznodzieja katolicki w epoce zwanej oświeceniem -- okładka

Tadeusz Krawczyński kapucyn. Kaznodzieja katolicki w epoce zwanej oświeceniem

Marek Krzysztof Skowroński OFMCap
Pisma bł. biskupa Michała Kozala. (Tom 2) Kazania, nauki pasyjne i rekolekcyjne, przemówienia -- okładka

Pisma bł. biskupa Michała Kozala. (Tom 2) Kazania, nauki pasyjne i rekolekcyjne, przemówienia

(Red.) Iwona Tomczak, ks. Kazimierz Rulka, Grzegorz Sztandera
--- 2018 ---------------------------------
Pisma bł. biskupa Michała Kozala. (Tom 1) Nauki formacyjne i przemówienia do alumnów -- okładka

Pisma bł. biskupa Michała Kozala. (Tom 1) Nauki formacyjne i przemówienia do alumnów

(Red.) Iwona Tomczak, ks. Kazimierz Rulka, Grzegorz Sztandera
Parafie diecezji włocławskiej. Okres kujawsko-kaliski 1818–1925 -- okładka

Parafie diecezji włocławskiej. Okres kujawsko-kaliski 1818–1925

ks. Witold Kujawski
Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku -- okładka
Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku