O czasopiśmie

Studia Włocławskie to czasopismo naukowe wydawane przez Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Prezentuje badania z wszelkich dyscyplin nauk teologicznych i humanistycznych oraz niektórych dyscyplin nauk społecznych (np. prawa kanonicznego). Informuje także o zagadnieniach społeczności Towarzystwa. Ukazuje się regularnie od 1998 r. jako rocznik. Jest dostępne w formie papierowej (bazowej) i elektronicznej.

Czasopismu przyznawane jest 20 punktów w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki RP.