Ludzka wolność jako współ-przyczyna „jeszcze nie” królestwa Bożego

Autor

  • Maciej Małyga

Słowa kluczowe:

eschatologia napięcia, eschatologia prorocka, opóźnienie paruzji, paruzja, wolność

Abstrakt

„Jeszcze nie” królestwa Bożego współ-powodowane jest ludzką wolnością. Głoszenie bliskości królestwa Bożego nie było „pomyłką” Jezusa Chrystusa, jak twierdzili Franz Overbeck, Johannes Weiß czy Albert Schweitzer. Faktem jest, że paruzja jeszcze w pełni się nie dokonała. Dla wyjaśnienia tego problemu chrześcijańskiej wiary konieczne jest odniesienie do właściwego rozumienia eschatologii i jej dwóch pytań – jej „kiedy” i „kto”. Wspomniani powyżej autorzy myśleli wewnątrz bezpodstawnych modeli eschatologii. W odniesieniu do czasu paruzji właściwa jest bowiem droga eschatologii napięcia, która podkreśla, że królestwo Boże już zostało zapoczątkowane, choć ostateczny kształt uzyska na końcu czasów. W odniesieniu do sprawców paruzji uzasadniona jest interpretacja eschatologii prorockiej, gdzie to człowiek jest współodpowiedzialny za nadejście panowania Boga. Przykładem tego ujęcia jest teologia Romano Guardiniego, Waltera Kaspera i Gerharda Lohfinka.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Małyga, M. (2019). Ludzka wolność jako współ-przyczyna „jeszcze nie” królestwa Bożego. Studia Włocławskie, 21, 81–98. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/107

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły