Indywidualne zmartwychwstanie w chwili śmierci. Śmierć jako początek nowego życia

Autor

  • Joachim Nowak

Słowa kluczowe:

zmartwychwstanie indywidualne, moment śmierci, początek zmartwychwstania, dopełnienie świata

Abstrakt

Przedstawione tutaj poglądy teologów współczesnych o śmierci jako początku zmartwychwstania wyjaśniają w znacznej mierze eschatologiczne prawdy naszej wiary. Wydaje się, że nauka ta zawiera w sobie znamię oryginalności, chociaż nie jest łatwa do pogodzenia z nauką Kościoła. Pewną trudność przedstawia pogodzenie koncepcji śmierci jako „początku” zmartwychwstania z nauką Kościoła o zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Są to jednak problemy, które nie dyskwalifikują całkowicie nowych koncepcji i nowych rozwiązań.

Podsumowując należy stwierdzić, że śmierć człowieka, która dzięki zbawczej śmierci Chrystusa utraciła piętno straszliwej kary za grzech pierworodny, śmierć, która dzięki temu jest mistycznym uczestnictwem w śmierci Odkupiciela, śmierć, która jest rozstrzygającym spotkaniem z Bogiem w Chrystusie, czyli spotkaniem będącym „sądem szczegółowym”, niesie z sobą początek nowej, pełnej egzystencji człowieka, zmierzającej ku ostatecznemu wypełnieniu się człowieka w Bogu, co bardzo wyraźnie podkreśla współczesna literatura teologiczna.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Nowak, J. (2019). Indywidualne zmartwychwstanie w chwili śmierci. Śmierć jako początek nowego życia. Studia Włocławskie, 21, 119–136. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/109

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły