Doskonałość chrześcijańskiego życia według błogosławionego Antoniego Rewery

Autor

  • Marek Tatar UKSW

Słowa kluczowe:

duchowość, życie konsekrowane, życie zakonne, męczeństwo, duchowość sakramentalna, radykalizm, powołanie

Abstrakt

Henri Bergson twierdzi, że „największymi bohaterami historii nie są zdobywcy, lecz święci”. Patrząc na grono świętych Kościoła i zagłębiając się w historię ich drogi uświęcającej zdobywamy takie właśnie przekonanie. Do tego grona należy bł. ks. Antoni Rewera (1869–1942), kapłan diecezji sandomierskiej, męczennik z Dachau. Pozostawił po sobie niezwykle świadectwo oddania życia za prawdę i z tego względu określany jest jako „sandomierski Maksymilian”. Oprócz tego, ten absolwent Akademii Duchownej w Petersburgu pozostawił dużą liczbę publikacji i rękopisów, które nakreślają realną drogę uświęcającą chrześcijanina. Jej cechą charakterystyczną jest radykalizm wynikający z całkowitego oddania się Chrystusowi – Prawdzie. Znalazła ona swoje urzeczywistnienie w napisanej regule Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego, którego jest założycielem.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Tatar, M. (2019). Doskonałość chrześcijańskiego życia według błogosławionego Antoniego Rewery. Studia Włocławskie, 21, 183–206. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/113

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły