Światowe Dni Młodzieży w Krakowie jako wyzwanie dla duszpasterstwa młodzieży w Polsce

Autor

  • Marian Bronikowski

Słowa kluczowe:

duszpasterstwo, katecheza, Kościół, młodzież, Światowe Dni Młodzieży

Abstrakt

Przeżywane w Krakowie Światowe Dni Młodzieży, Jubileusz Miłosierdzia oraz 1050. rocznica chrztu Polski były bez wątpienia najważniejszymi wydarzeniami religijnymi ostatniej dekady i stanowiły dla Kościoła szansę rozbudzenia duszpasterstwa młodych Polaków. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie Światowych Dni Młodzieży jako swoistego fundamentu dla współczesnego duszpasterstwa młodzieży. Aby osiągnąć zamierzony cel, niezbędne wydawało się opisanie najpierw samych uczestników wspomnianego wydarzenia duszpasterskiego. W następnej kolejności przyjrzano się młodym ludziom uczestniczącym w Światowych Dniach Młodzieży, a następnie wskazano nowe formy docierania do młodych przy jednoczesnym uwzględnieniu inicjatyw podejmowanych w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Bronikowski, M. (2019). Światowe Dni Młodzieży w Krakowie jako wyzwanie dla duszpasterstwa młodzieży w Polsce. Studia Włocławskie, 21, 275–292. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/119

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły