Starania o odnowę formy i treści kościelnego przepowiadania

Autor

  • Łukasz Bucki

Słowa kluczowe:

słowo Boże, przepowiadanie, odnowa formy, odnowa treści, kaznodziejstwo, reforma, odnowiciele, ruch homiletyczny, kierunek odnowy, homilia

Abstrakt

Przepowiadanie Bożego słowa było i jest jednym z najważniejszych zadań Kościoła. W ciągu wieków pojawiło się dążenie do reformy kaznodziejstwa. W wieku XIX pewnym novum było dążenie do dowartościowania Biblii w kaznodziejstwie. Niestety w kazaniach neoscholastycznych Pismo Święte zostało zdetronizowane. W praktyce nurt neoscholastyczny za dominującą formę przepowiadania uznał kazania katechizmowe. Następnie uskutecznienie kaznodziejstwa widziano w odnowionej formie. Koryfeusze nowej formy domagali się znajomości teologii, świata i człowieka. Gwarantem owocnego przepowiadania była jednak osobista świętość kaznodziei. Ruch homiletyczny w drugiej fazie postulował reformę poprzez odnowę treści przepowiadania. Ruch kerygmatyczny zakwestionował przepowiadanie katechizmowe. Domagał się głoszenia istotnych treści zbawczych, by w akcie przepowiadania aktualizować orędzie Biblii. Pionierzy odnowy zrobili milowy krok, podejmując się niebagatelnego jak na tamte czasy zadania zmiany formy i treści przepowiadania. Wciąż jednak przywrócenie Biblii jej nadrzędnego miejsca w przepowiadaniu jest aktualnym wyzwaniem, przed którym stoi Kościół.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Bucki, Łukasz. (2019). Starania o odnowę formy i treści kościelnego przepowiadania. Studia Włocławskie, 21, 313–332. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/121

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły