Zgorszenie jako przyczyna odmowy pogrzebu kościelnego w świetle uchwał polskich synodów diecezjalnych

Autor

  • Marek Saj

Słowa kluczowe:

pogrzeb kościelny, zgorszenie, prawo kanoniczne, synody diecezjalne

Abstrakt

Prezentowane rozważania miały na celu przybliżenie sytuacji ewentualnej odmowy pogrzebu kościelnego jawnym grzesznikom, do których Kościół zalicza przede wszystkich samobójców i osoby żyjące w zawiązku niesakramentalnym, czyli małżeństwie cywilnym. Gdyby pogrzeb tych osób miał spowodować zgorszenie wśród wiernych, wówczas należy odmówić tej posługi. Taka sytuacja powinna jednak należeć do rzadkości. Przywołane uchwały polskich sądów diecezjalnych wyraźnie określają sposób postępowania w takich przypadkach.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Saj, M. (2019). Zgorszenie jako przyczyna odmowy pogrzebu kościelnego w świetle uchwał polskich synodów diecezjalnych. Studia Włocławskie, 21, 455–468. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/128

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły