Idea historiozoficzna Nowego Świata i jej realizacja w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

Autor

  • Piotr Liszka Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Słowa kluczowe:

Ameryka Północna, Stany Zjednoczone, utopia, raj, kultura, polityka, gospodarka

Abstrakt

Teologia zajmuje się nie tylko treścią wiary czy nawet szeroko pojmowanym Objawieniem, lecz wszystkim – w świetle Objawienia. W ostatnich latach rozwija się teologia historii, w której teologia powiązana jest z historią i filozofią. Wewnątrz tego nurtu, obok ujęć o charakterze ściśle dogmatycznym, można tworzyć ujęcia o charakterze historiozoficznym. Historiozofia jest ujęciem ogólnym, całościowym, ogarniającym całość czasu, zwróconym ku przyszłości. Podkreślane są ogólne idee, które najczęściej mają kształt utopii. W niniejszym artykule ukazane zostało to, w jaki sposób kształtowała się Ameryka Północna na początku i w jaki sposób była realizowana utopia. Czy udało się ją zrealizować, czy też nie?

Najważniejsza jest refleksja nad wcześniejszą ideą, według której miał być tworzony Nowy Świat. Miał to być nowy początek ludzkości, nowy raj. Podobnie jak pierwsi ludzie, tak i nowi mieszkańcy Ameryki popełnili pierwotny błąd. Jednym i drugim się nie udało. Skutki tego błędu ujawniały się w historii i trwają do dzisiaj. Artykuł podaje przykłady poglądów Założycieli, późniejszych obywateli Nowego Świata, a także obserwatorów zewnętrznych.

Opublikowane

2019-06-05

Jak cytować

Liszka, P. (2019). Idea historiozoficzna Nowego Świata i jej realizacja w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Studia Włocławskie, 21, 547–564. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/134

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły