Dialog z islamem – Dni Islamu w Kościele katolickim w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.8

Słowa kluczowe:

chrześcijaństwo wobec innych religii, dialog z islamem, Dni Islamu w Kościele katolickim w Polsce, islam, Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi, Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów

Abstrakt

Wykładnią relacji chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego do innych religii jest nauczanie Soboru Watykańskiego II w Deklaracji Nostra aetate. W Kościele w Polsce do dialogu z islamem został utworzony Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi, przynależący do Rady ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski. W 2000 r. Episkopat Polski ustanowił Dzień Modlitw Poświęcony Islamowi, obchodzony corocznie 26 stycznia, nazywany częściej Dniem Islamu w Kościele katolickim w Polsce. W ramach jego obchodów organizowane są spotkania z częścią doktrynalną, dotyczącą problematyki dialogu, oraz częścią modlitewną, skupioną wokół treści z Pisma Świętego i Koranu. Uczestnikami są katolicy i muzułmanie, ale i chrześcijanie innych wyznań oraz goście, pośród nich ambasadorowie krajów muzułmańskich. Centralne uroczystości dnia odbywają się w Warszawie, a w lokalnym wymiarze także w innych miastach. Dotychczas, w latach 2001–2020 odbyło się dwadzieścia Dni Islamu.

Biogram autora

Henryk Ciereszko - UKSW

Dr hab., biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej, w Konferencji Episkopatu Polski jest przewodniczącym Zespołu ds. Sanktuariów, przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Religijnego, delegatem ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów, członkiem Komisji Maryjnej, członkiem Zespołu ds. Kontaktów z  Konferencją Episkopatu Litwy, delegatem ds. Ruchu „Wiara i światło” oraz Fundacji „L’Arche”.

Bibliografia

Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, wyd. 3, Poznań 2002, s. 334–338.

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus. Tekst i komentarze, Poznań 2006.

II Dzień Islamu – 2003, http://www.radawspolna.pl/indexeb26.html?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=24 [24.11.2020].

IV Dzień Islamu – 2004, http://www.radawspolna.pl/index6ecd.html?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=5 [25.11.2020].

V Dzień Islamu – 2005, http://www.radawspolna.pl/index5e90.html?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=4 [25.11.2020].

VI Dzień Islamu – 2006, http://www.radawspolna.pl/index7722.html?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=3 [25.11.2020].

Bielecki Z., Jubileusz 10-lecia RWSKM, http://www.radawspolna.pl/indexbaad.html?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=15 [24.11.2020].

Czwarty Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce 26 stycznia, https://kair.ekai.pl/depesza/330613/show?q=Czwarty%20Dzie%C5%84%20Islamu%20w%20Ko%C5%9Bciele%20Katolickim%20w%20Polsce%2026%20stycznia [06.02.2021].

Dialog – zadanie na nowy wiek, „Biuletyn Ekumeniczny” 33(2004) nr 1, s. 94–110.

Grzechowiak S., Tematy z religiologii, Gniezno 1997.

Modlitwa o pokój – motywem przewodnim III Dnia Islamu w Kościele, https://kair.ekai.pl/depesza/103206/show?q=Modlitwa%20o%20pok%C3%B3j%20%E2%80%93%20motywem%20przewodnim%20III%20Dnia%20islamu%20w%20Ko%C5%9Bciele [06.02.2021].

Nagy S., Wprowadzenie do Deklaracji o stosunku kościoła do religii niechrześcijańskich, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, wyd. 3, Poznań 2002, s. 327–333.

Przebieg centralnego Dnia Islamu w kościele św. Marcina w Warszawie w dniu 26 stycznia 2001 roku, http://www.radawspolna.pl/indexafec.html?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=24 [23.11.2020].

Rusecki M., Traktat o religii, Warszawa 2007.

Sakowicz E., Biuletyn Misjologiczno-religijny: IV. Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, CT, 68(1998), nr 1, s. 177–178.

Warszawa: obchody V Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce, https://kair.ekai.pl/depesza/344176/show?q=Warszawa:%20obchody%20V%20Dnia%20Islamu%20w%20Ko%C5%9Bciele%20katolickim%20w%20Polsce [06.02.2021].

Warzocha J., Szacunek, dialog, modlitwa. IV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce, „Sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Pismo poświęcone życiu chrześcijańskiemu”, 16(2004), nr 2(182).

Pobrania

Opublikowane

2021-06-09

Jak cytować

Ciereszko, H. (2021). Dialog z islamem – Dni Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Studia Włocławskie, 23, 152–178. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.8

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły