Szukać z wiarą, przyjąć z odwagą. Prawda jako kamień węgielny chrześcijaństwa

Autor

Słowa kluczowe:

Logos, chrześcijaństwo, chrystologia, prawda, wolność, sens, nowożytność, ponowoczesność, relatywizm

Abstrakt

Deformowane od czasów nowożytnych pojęcia prawdy i wolności zostały w światopoglądach ponowoczesnych radykalnie przeciwstawione, co w konsekwencji prowadzi do zatracania tych wartości: prawda zostaje zakwestionowana, a wolność zdeterminowana i ograniczona doczesnymi celami. J. Ratzinger/Benedykt XVI pokazuje, że pojęcia te mają w istocie znaczenie teologiczne (hermeneutyka teologiczna), tzn. mogą być w pełni i właściwie rozumiane z wnętrza chrześcijańskiej wiary. Bóg jest właściwym gwarantem prawdy (istnienia obiektywnej i rozumnej rzeczywistości), a Wcielenie Bożego Syna, Logosu – ostatecznym argumentem za jej dosiężnością i poznawalnością. Wyznanie Jezusa: „Ja jestem prawdą” (J 14, 6) przekonuje, że ma ona charakter Boski i uniwersalny. W związku z tym pozostaje powszechnie wiążąca – jest właściwą podstawą etosu. Prawda stanowi klucz interpretacji rzeczywistości i nadrzędne (niepodlegle) kryterium jej porządkowania (także w sensie społecznym i politycznym). Zadaniem chrześcijaństwa i teologii jest zatem przywrócenie światu właściwego, chrystologicznego rozumienia prawdy i wolności oraz ich nierozerwalnej, zbawczej więzi: „prawda was wyzwoli” (J 8, 32).

Biogram autora

Jerzy Szymik - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ksiądz rzym.-kat. Profesor zwyczajny w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej w latach 2004–2014. W latach 1986–2008 związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Od 2005 r. pracownik Zakładu Teologii Dogmatycznej WTL Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 2014 r. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości WTL UŚ. Od 2015 r. członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Autor 60 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych. Specjalizuje się w chrystologii, metodologii teologii, teologii kultury, teologii J. Ratzingera/Benedykta XVI.

Opublikowane

2021-08-16

Jak cytować

Szymik, J. (2021). Szukać z wiarą, przyjąć z odwagą. Prawda jako kamień węgielny chrześcijaństwa. Studia Włocławskie, 20, 283–292. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/165

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły