Święta Teresa od Dzieciątka Jezus jako kierownik dusz. „Wskazania dla nowicjuszek”

Autor

  • Arkadiusz Kruk Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Słowa kluczowe:

Doktor Kościoła, droga dziecięctwa duchowego, kierownictwo duchowe, miecz słowa Bożego, mistrzyni nowicjatu, przykazanie miłości, św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, taktyka duchowa

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą ukazania św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza (w oparciu o pozostawione przez nią pisma autobiograficzne oraz na podstawie świadectwa spisanego przez nowicjuszki powierzone jej opiece w Karmelu w Lisieux) jako mistrzyni nowicjatu i kierownika dusz, ze szczególnym uwzględnieniem rad i wskazań, jakich udzielała swoim nowicjuszkom. W artykule została ukazana niezwykła przenikliwość św. Teresy z Lisieux w sprawach ducha, jej biegłość w zakresie kierownictwa duchowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na udzielony jej „nadprzyrodzony dar psychologii”. W niniejszych rozważaniach została ukazana wielka miłość Świętej do powierzonych jej opiece zakonnic, zaś wyrazem tej miłości była święta stanowczość, nieustępliwość, męstwo, troska o doskonałość zakonną, niekiedy celowa zewnętrzna surowość w upominaniu, dobroć, ale nigdy słabość. Bronią, jaką Święta posługiwała się we wspomnianej walce duchowej, był „miecz ducha, czyli słowo Boże” (Ef 6, 17).

Biogram autora

Arkadiusz Kruk - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Ksiądz rzym.-kat. Dr teologii (teologia duchowości) KUL, adiunkt Katedry Duchowości Kapłańskiej i Życia Konsekrowanego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, członek Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, specjalista w zakresie mistyki karmelitańskiej oraz duchowości kapłańskiej, ojciec duchowny Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

Opublikowane

2018-06-06

Jak cytować

Kruk, A. (2018). Święta Teresa od Dzieciątka Jezus jako kierownik dusz. „Wskazania dla nowicjuszek”. Studia Włocławskie, 20, 347–360. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/169

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły