(Archi)diecezja wrocławska w rozwoju historycznym

Autor

  • Marian Gołębiewski

Słowa kluczowe:

(archi)diecezja wrocławska, bulla Totus Tuus Poloniae populus, Kościół na Śląsku, metropolia gnieźnieńska

Abstrakt

Autor ukazuje zmiany organizacyjne w ciągu wieków położonej na Śląsku diecezji, a potem archidiecezji wrocławskiej. Powstała w 1000 r. diecezja wrocławska należała od początku do metropolii gnieźnieńskiej. Wielkie straty poniosła w XVI wieku wskutek reformacji. W XVIII wieku straciła związek z metropolią gnieźnieńską. Wróciła do Polski po II wojnie światowej. Ostatnie zmiany terytorialne przeszła wskutek reorganizacji terytorialnej Kościoła w Polsce dokonanej przez papieża Jana Pawła II w latach 1992 i 2004.

Biogram autora

Marian Gołębiewski

Biskup rzym.-kat. Dr hab., prof. UKSW; studia specjalistyczne z biblistyki uwieńczone doktoratem biblijnym odbył w Papieskim Uniwersytecie Biblijnym w Rzymie (1969–1976). Biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w latach 1996–2004, arcybiskup archidiecezji wrocławskiej w latach 2004–2013.

Opublikowane

2018-06-06

Jak cytować

Gołębiewski, M. (2018). (Archi)diecezja wrocławska w rozwoju historycznym. Studia Włocławskie, 20, 465–480. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/176

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły