Lider a zarządzanie według Tomasza z Akwinu

Autor

  • Piotr Paweł Orłowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Słowa kluczowe:

egzemplaryzm, lider-zarządca, obrotny rządca, opatrzność Boża, rządy Boże, Tomasz z Akwinu, widzieć – oceniać – działać

Abstrakt

Bóg jest Pierwszym Zarządcą i wzorem ludzkiego działania. Zgodnie z filozoficzną myślą egzemplaryzmu to Bóg stworzył świat według idealnych wzorców rzeczy w swoim umyśle, a zarządza nim w ramach opatrzności (providentia) Bożej. Celem rządów Bożych (gubernatio divina) jest dobro. Sposób, w jaki Bóg rządzi, nie jest bezpośredni, lecz pośredni – poprzez działanie jednych rzeczy na drugie. Człowiek na mocy wybrania Bożego wezwany jest do zarządzania resztą rzeczy we wszechświecie. Według Tomasza z Akwinu to wezwanie skierowane jest tylko do niektórych osób (liderów), aby przewodzili innym. Nawet jeśli człowiek dokonuje złych wyborów, to Bóg jako rządca świata nie usuwa ludzkiej wolności. Doktor Anielski przyjmuje za Arystotelesem trzy sfery działania (rządzenia): poznanie, postępowanie i tworzenie. Współcześnie dajemy im nowe nazewnictwo: widzieć, oceniać i działać. Aby właściwie widzieć dzisiejszy świat z pozycji lidera-zarządcy, należy przede wszystkim uwzględnić globalizację, technologię komunikacyjną, finansjalizację gospodarki oraz zmiany kulturowe. Ocenianie powinno mieć podstawy w Ewangelii, aby współczesny lider-zarządca miał na względzie ludzką godność i dobro wspólne. Natomiast gdy chodzi o jego działanie, to powinien on być otwarty zarówno na przyjmowanie, jak i dawanie. W podsumowaniu artykułu została omówiona przypowieść ewangeliczna o obrotnym rządcy.

Biogram autora

Piotr Paweł Orłowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mgr teologii na UAM w Poznaniu, absolwent studiów podyplomowych z humanistyki i teologii, obecnie doktorant na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu, przedsiębiorca z 27-letnim stażem.

Opublikowane

2021-08-18

Jak cytować

Orłowski, P. P. (2021). Lider a zarządzanie według Tomasza z Akwinu. Studia Włocławskie, 20, 539–552. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/180

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły