Zmiany przynależności parafii pomiędzy diecezjami płocką i włocławską w ciągu dziejów

Autor

  • Witolod Kujawski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Słowa kluczowe:

pogranicze diecezji włocławskiej i płockiej, zamiany parafii, ziemia dobrzyńska – parafie

Abstrakt

W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w ciągu wieków przynależności diecezjalnej, a także spory co do przynależności parafii znajdujących się na pograniczu diecezji płockiej i włocławskiej. Na początku XIV wieku diecezja włocławska uzyskała prawne potwierdzenie przynależności do niej parafii Szpetal i Bobrowniki oraz dwóch wsi parafii Przypust leżących po prawej stronie Wisły. W roku 1633 (na podstawie wymiany) diecezja włocławska pozyskała w ziemi dobrzyńskiej (po prawej stronie Wisły) cztery parafie z diecezji płockiej (Nowogród, Ciechocin, Dobrzejewice i Złotoria). W latach 1818–1925 granicą między diecezją włocławską a płocką była znowu rzeka Wisła. W 1925 r. diecezja włocławska otrzymała 20 parafii z diecezji płockiej leżących w ziemi dobrzyńskiej. W rezultacie tych zmian znaczna część ziemi dobrzyńskiej należącej dawniej do diecezji płockiej należy obecnie do diecezji włocławskiej.

Oprócz przedstawienia samych zmian przynależności diecezjanej parafii autor podał podstawowe informacje o nich.

Biogram autora

Witolod Kujawski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ksiądz rzym.-kat. Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii Kościoła w Polsce, emerytowany prof. UMK, dyrektor Archiwum Diecezjalnego we Włocławku w latach 1983–2013.

Opublikowane

2018-06-06

Jak cytować

Kujawski, W. (2018). Zmiany przynależności parafii pomiędzy diecezjami płocką i włocławską w ciągu dziejów. Studia Włocławskie, 20, 555–574. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/181

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia