Przyczynek do badań nad działalnością fundacyjną biskupa Wawrzyńca Gembickiego

Autor

  • Barbara Grela Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Słowa kluczowe:

biskup chełmiński, biskup kujawski, fundacje artystyczne, mecenat, katedra we Włocławku, Krzyż Tumski, Wawrzyniec Gembicki

Abstrakt

Wawrzyniec Gembicki (1559–1624) był jednym z wybitnych hierarchów epoki staropolskiej. Pełnił godność arcybiskupa gnieźnieńskiego, prymasa Polski, biskupa chełmińskiego, biskupa kujawskiego, kanclerza wielkiego koronnego i przedstawiciela dyplomatycznego Rzeczypospolitej. Znany był z podejmowania skutecznych działań kontrreformacyjnych mających na celu utrzymanie prymatu religii katolickiej na ziemiach polskich. Oprócz licznych zasług polityczno-religijnych, Gembicki był także fundatorem dzieł sztuki i inicjatorem odnowy już istniejących. Szczególną opieką otoczył katedrę gnieźnieńską. Zasłynął z licznych darów dla kościołów w diecezji chełmińskiej i włocławskiej. Dla katedry włocławskiej ufundował m.in. słynny Krzyż Tumski, rzeźbę Matki Boskiej i bogaty zbiór szat liturgicznych.

Biogram autora

Barbara Grela - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Studentka II roku studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek: historia sztuki). Stopień magistra uzyskała na podstawie pracy „Krzyż Tumski w katedrze we Włocławku”, obronionej w 2016 r. W ramach doktoratu zajmuje się nagrobkami pulpitowymi w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim.

Opublikowane

2021-08-19

Jak cytować

Grela, B. (2021). Przyczynek do badań nad działalnością fundacyjną biskupa Wawrzyńca Gembickiego. Studia Włocławskie, 20, 617–628. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/184

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia