Słowo wstępne Biskupa Włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa

Autor

  • Wiesław Alojzy Mering

Biogram autora

Wiesław Alojzy Mering

Biskup rzym.-kat. Doktor nauk humanistycznych, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie w latach 1992–2003. Od 2003 r. biskup diecezjalny włocławski.

Opublikowane

2017-06-07

Jak cytować

Mering, W. A. (2017). Słowo wstępne Biskupa Włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa. Studia Włocławskie, 19, 7–8. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/190

Oznaczenie wydania

Dział

Wstęp