Droga początkujących według o. Pawła Ogórka OCD

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.13

Słowa kluczowe:

droga początkujących, czynne i bierne oczyszczenie zmysłów, oczyszczenie z grzechów, walka z przyczynami grzechów, niedoskonałości, rozeznanie duchów, asceza, wyrzeczenie

Abstrakt

Artykuł przedstawia najważniejszą drogę, od której zaczyna się prawidłowy rozwój świętości. O. Ogórek tej drodze początkujących poświęca najwięcej uwagi. Chodzi przede wszystkim o czynne i bierne oczyszczenie zmysłów. Jest to najtrudniejszy proces na tej drodze oczyszczenia. Bez tego procesu nie ma dalszego rozwoju miłości Boga i bliźniego. Bardzo ważne na tej drodze są środki ułatwiające rozwój duchowy chrześcijanina.

Biogram autora

Stanisław Urbański - UKSW

Prof. zw., dr hab. nauk teologicznych, pierwszy w Polsce doktor i profesor teologii duchowości, dyrektor Instytutu Teologii Duchowości i Instytutu Duchowości Europejskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wieloletni dziekan Wydziału Teologicznego. Twórca polskiej szkoły duchowości, odkrywca polskich szkół duchowości, odkrywca polskiej mistyki studyjnej i przeżyciowej, mistyki przesłania, odkrywca 39. mistyczek i 12. mistyków polskich, twórca ekoteologii duchowości. Prowadzi pionierskie badania nad duchowością i mistyką Europy, duchowością Stanów Zjednoczonych i krajów Wschodu, badania z zakresu apersonalnej duchowości, pseudomistyki, świętokradzkiej świętości. mistyki Dalekiego Wschodu. Powołał cztery serie wydawnicze: Mistyka polska (159), Duchowość Europy (6), Edukacja w nauczaniu Kościoła (18), Jański – ku przyszłości (5). Jest współzałożycielem pierwszego czasopisma teologicznego „Studia Theologica Grodnensia” w Grodnie (jedyne czasopismo naukowe na Wschodzie). Autor, współautor i redaktor 86. książek, około 2800. artykułów, recenzji, opracowań, haseł itd. Promotor 78. doktorów. Członek licznych naukowych towarzystw w Polsce i za granicą, założyciel Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, prorektor Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia w Krakowie, inicjator i pierwszy zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Teologicznych PAN, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Bibliografia

Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego, Niepokalanów 1998.

Gogola J., Teologia komunii z Bogiem, Kraków 2003.

Jan Paweł II, Adhortacja Reconcilatio et paenitentia, 2 XII 1984.

Ogórek P., Czy odmitologizowanie mistyki?, ComP, 12(1992), nr 5, s. 79–98.

Ogórek P., Mistyka według T. Mertona, Warszawa 1996.

Ogórek P., Teologia życia duchowego, Pozbnań 1992.

Schryvers J., Trzy zasady życia duchowego, Kraków 1926.

Skawroń J., Nieskończone horyzonty mistyki, Kraków 2003.

Tanquerey A., Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2, Kraków 1949.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-09

Jak cytować

Urbański, S. (2021). Droga początkujących według o. Pawła Ogórka OCD. Studia Włocławskie, 23, 250–266. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.13

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły