„Objawienia spirytystyczne”

Między religią i wiedzą w świetle teologii stosowanej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.3

Słowa kluczowe:

objawienia, spirytyzm, potop, apokalipsa, teologia stosowana

Abstrakt

W artykule został podjęty temat „objawień”, które rozpowszechniane są przez spirytystów, aby wyjaśniać bieżące wydarzenia w świecie, zwłaszcza dotyczące wojen, kataklizmów, końca świata. Autor, odwołując się do źródeł teologicznych i opisów zaczerpniętych z literatury, analizuje przepowiednie związane z końcem świata. Refleksja skupiona jest wokół osoby człowieka, który ma możliwość poznania Prawdy z Objawienia, albo korzystania z „objawień spirytystycznych” w poszukiwaniu sensu wydarzeń niezwykłych, jak np. nowy potop, który zniszczy ludzkość. Praktyczny wniosek z przeprowadzonych badań to zachęta do przyjęcia postawy ludzi wierzących, którzy oczekując końca świata, czynią dobro.

Biogram autora

ks. Jan Przybyłowski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kapłan (1984) diecezji włocławskiej; mgr (t. dogmatyczna, 1983, KUL, Lublin); mgr lic. nauk teologicznych (t. pastoralna, 1988, KUL, Lublin); dr nauk teologicznych (t. pastoralna, 1993, KUL, Lublin); dr hab. nauk teologicznych (t. pastoralna, 2001, UKSW, Warszawa); prof. nauk teologicznych (2011). Kierownik (2001–) Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych (UKSW, Warszawa). Prorektor ds. finansowych i naukowych (2010–2012) UKSW. Autor kilkuset artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz kilkunastu książek. Zainteresowania naukowe – wychowanie młodzieży, zastosowanie nowych technologii medialnych w działalności Kościoła.

Bibliografia

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 1965.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 1979.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Vita consecrata, 1996.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, 2003.

Franciszek, pap., Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 2013.

Franciszek, pap., Adhortacja Gaudete et exultate, 2018.

Franciszek, pap., Homilia w Światowy Dzień Ubogich, 13 XI 2022, https://www.ekai.pl/dokumenty/homilia-papieza-franciszka-w-swiatowy-dzien-ubogich-13-listopada-2022/ [20.11.2022].

Katechizm Kościoła katolickiego, 1994.

Apostazja pod przykrywką pobożności, http://mateusz.pl/ksiazki/js-npp/js-npp_48.htm [1.12.2022].

Carta al Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica Argentina en el centenario de la Facultad de Teología, 3 III 2015, OsRom, 10 III 2015, s. 6.

Casel O., Misterium świąt chrześcijańskich, Kraków 2007.

Czajkowski M., Apokalipsa jako księga profetycznego orędzia, Wrocław 1987.

Eliade M., Okultyzm – czary – mody kulturalne, Kraków 1992.

Haręzga S., Błogosławieństwa Apokalipsy, Katowice 1992.

Jankowski A., Apokalipsa św. Jana. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 1959.

Mollat D., Apokalipsa dzisiaj, Kraków 1992.

Możliwość i znaczenie objawień prywatnych, http://mateusz.pl/ksiazki/js-pww/js-pww_13.htm [3.11.2022).

Nie ma zgody na zmienianie prawdy Bożej. Jacek Salij OP o tym, co zmienne i niezmienne w Kościele, https://teologiapolityczna.pl/nie-ma-zgody-na-zmienianie-prawdy-bozej-o-tym-co-zmienne-i-niezmienne-w-kosciele [18.11.2022].

Prigent P., Spojrzenie na Apokalipsę, Warszawa 1986.

Prus B., Emancypantki, https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/emancypantki.pdf [5.12.2022].

Przepowiednie dla Polski i Europy, cz. 2: Ojciec Klimuszko, http://www.spokoj-ducha.pl/blog/2020/12/12/przepowiednie-dla-polski-i-europy-cz-2-ojciec-klimuszko/ [5.12.2022).

Przybyłowski J., Koncepcja psychologii pastoralnej, w: J. Przybyłowski, E. Robek, B. Szostek, Pastoraliści w dialogu z człowiekiem współczesnym. Studium z zakresu psychologii pastoralnej, Warszawa 2013, s. 29–124.

Salij J., Wiara i teologia, Poznań 2017.

Świat czeka straszny koniec. Przepowiednia siostry Łucji mówi o wojnie i potopie. Co będzie z Polską?, https://www.se.pl/styl-zycia/porady/swiat-czeka-straszny-koniec-przepowiednia-siostry-lucji-mowi-o-wojnie-i-potopie-co-bedzie-z-polska-aa-44a1-sk2U-pDwE.html [5.12.2022].

Videomensaje al congreso internacional de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina, 1–3 septiembre 2015, AAS, 107(2015), s. 980.

Widła B., Światła Apokalipsy, Warszawa 1993.

Żyjemy w czasach ostatecznych!, http://mateusz.pl/ksiazki/js-pww/js-pww_53.htm [1.12.2022].

Pobrania

Opublikowane

2023-09-08

Jak cytować

Przybyłowski, J. (2023). „Objawienia spirytystyczne” : Między religią i wiedzą w świetle teologii stosowanej. Studia Włocławskie, 25, 44–60. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.3

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły