Świadkowie Jehowy: gdy doktrynę dostosowuje się do człowieka

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.9

Słowa kluczowe:

świadkowie Jehowy, Biblia katolicka, Przekład Nowego Świata

Abstrakt

Świadkowie Jehowy nie są chrześcijanami. Biblia świadków Jehowy, czyli Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, jest zakłamaną wersją prawdziwej Biblii, i jest bardzo mocno krytykowana przez biblistów. W Przekładzie Nowego Świata zanegowane zostały podstawowe dogmaty rzymskokatolickie, a nawet ogólno-chrześcijańskie, m.in. fragmenty potwierdzające Boskość Jezusa i Ducha Świętego, które zostały zmienione tak, by Boskości nie potwierdzały. Przekład Nowego Świata dokonał wielu zmian antychrześcijańskich w tekście Pisma Świętego tak, aby ten zmieniony tekst pasował do nauk świadków Jehowy. Te przekłamania i zmiany ułatwiają wpajanie doktryny adeptom. Niniejszy artykuł ukazuje część nauk świadków Jehowy, m.in. część różnic między prawdziwym Pismem Świętym tłumaczonym z języków oryginalnych, a sfałszowanym Przekładem Nowego Świata.

Biogramy autorów

Anna M. Noworol OV - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Konsekrowana (2012); mgr (psychologia, 2010, UJ, Kraków; teologia, 2013, UPJPII, Kraków); dr nauk społecznych (psychologia, 2016, KUL, Lublin); mgr lic. nauk teologicznych (teologia, 2018, UPJPII, Kraków). Zainteresowania naukowe – teologia duchowości, demonologia i angelologia, zagrożenia duchowe, psychopatologia.

o. Stanisław Głaz SJ - Akademia Ignatianum w Krakowie

Kapłan (1978) i profes (1985) Towarzystwa Jezusowego; mgr lic. nauk teologicznych (1980, PUG, Rzym), mgr
lic. nauk humanistycznych (filozofia, 1982, WFTJ, Kraków), dr nauk humanistycznych (filozofia, 1989, WFTJ, Kraków), dr nauk teologicznych (teologia, 1995, PAT, Kraków), dr hab. nauk humanistycznych (filozofia, 1998, PAT, Kraków); mgr (psychologia, 2002, KUL, Lublin); prof. nauk teologicznych (2019). Zainteresowania i działalność naukowa – osobowość człowieka, jej struktura, dynamika i rozwój, a szczególnie fenomen jego doświadczenia religijnego.

Bibliografia

Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy, wyd. 9, Poznań 1996.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. 5, Poznań 2000 [cytaty ze Starego Testamentu z wyjątkiem Psalmów].

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (przetłumaczono z New World Translation of the Holy Scriptures, wydanie z roku 1984), wyd. Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce 1997.

–––––

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, Watykan 1994.

Raport Watykański, Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwania duszpasterskie, 1986, OsRomPol, 7(1986), nr 5, s. 3–6.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1992.

–––––

Amorth G., Egzorcyści i psychiatrzy, Częstochowa 1996.

Bagiński E., Co katolik powinien wiedzieć o świadkach Jehowy?, Kraków 2011.

Bagiński E., Świadkowie Jehowy. Pochodzenie, historia, wierzenia, Kraków 1997.

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, Brooklyn NY 1990.

Countess R.H., Błędy doktryny świadków Jehowy. Analiza krytyczna Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata, Warszawa 2015.

Faustyna, Dzienniczek, Warszawa 2014.

Franz R., Kryzys sumienia, Bydgoszcz 2006.

Głaz S., Sens życia a religia, Poznań 2006.

McDowell J., Stewart D., Oszukani. W co wierzą kulty i jak przyciągają wyznawców?, Lublin 1994.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Międzyresortowy Zespół do Spraw Nowych Ruchów Religijnych, Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce, oprac. K. Wiktor, G. Mikrut, Warszawa 2000.

Noworol A.M., Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez ciebie, Marki 2020.

Noworol A.M., Jak rozpoznać złego ducha, i jak pomagać zniewolonym przez demony?, Kraków 2018.

Pape G., Byłem świadkiem Jehowy, Warszawa 1991.

Prowadzenie rozmów na podstawie pism, Brooklyn NY 2001.

Przebudźcie się, 8.12.1988. (wyd. angielskie).

Ratzinger J., Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym, Kraków 1995.

Reed D.A., Odpowiedzi dla Świadków Jehowy według tematów, Bydgoszcz 2011.

Reynolds R., Kim są świadkowie Jehowy?, Gdańsk 1993.

Russell C.T., Wykłady Pisma Świętego, t. 2, Kraków 1994–1997.

„Strażnica”, 1982, nr 18, nr 13; 1990, nr 3; 1994, nr 4; z 15.09.2010.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-08

Jak cytować

Noworol, A., & Głaz, S. (2023). Świadkowie Jehowy: gdy doktrynę dostosowuje się do człowieka . Studia Włocławskie, 25, 160–183. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.9

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły