Wybrane zagadnienia z fenomenologii religii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.22

Słowa kluczowe:

fenomenologia religii, Rudolf Otto, Gerardus van der Leeuw, Mircea Eliade, doświadczenie religijne, nawrócenie religijne

Abstrakt

Artykuł analizuje wybrane zagadnienia z fenomenologii religii. Zainteresowania tej nauki obejmują wiele tematów, których nie sposób omówić w jednym tekście. Dlatego ograniczyliśmy się do prezentacji kilku – moim zdaniem ciekawych i ważnych – kwestii. Przedstawiłem dzieje fenomenologii religii, fenomenologiczne koncepcje doświadczenia religijnego (fenomenologie sacrum), fenomenologię religii uprawianą przez Mirceę Eliadego, a także nawrócenie religijne w perspektywie fenomenologicznej.

Biogram autora

Paweł Szuppe - UKSW

Dr nauk teologicznych w zakresie teologii religii, misjolog, religioznawca; adiunkt w Katedrze Religiologii i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego UKSW; pracownik Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Warszawie; autor ponad 90. publikacji naukowych i popularno-naukowych; obszary badań: nowe ruchy religijne, edukacja i wychowanie w kulturach świata, parareligijny charakter nazizmu.

Bibliografia

Bator W., Fenomenologia religii Geo Widengrena. Blaski i cienie pewnej idei, „Nomos”, 2011, nr 75–76, s. 7–32.

Bronk A., Mircei Eliadego fenomenologia religii, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, 16(2007), nr 4, s. 107–131.

Bronk A., Nauki o religii. 9. Fenomenologia religii, w: Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, red. H. Zimoń, Lublin 2000, s. 40–43.

Bukowska S., Mircea Eliade wobec problemu historii i fenomenologii religii, „Folia Philosophica”, 23(2005), s. 201–212.

Hoffmann H., Geo Widengren i fenomenologia religii, w: G. Widengren, Fenomenologia religii, Kraków 2008, s. IX–XVIII.

Kłoczowski J.A., Fenomenologia religii, w: Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz, B. Milerski, t. 4, Warszawa 2002, s. 17–19.

Kuszyk-Bytniewska M., Fenomenologie sacrum. Doświadczenie religijne w koncepcjach R. Otto, G. van der Leeuwa i M. Eliadego, „Colloquia Communia”, 2004, nr 1, s. 37–53.

Markowski R., Fenomenologiczne interpretacje pojęcia sacrum, „Warszawskie Studia Teologiczne”, 23(2010), nr 2, s. 71–80.

Markowski R., Rozumienie chrześcijaństwa w badaniach ks. Tadeusza Dajczera w kontekście fenomenologii religii, Warszawa 2013.

Martino E. de, Fenomenologia religijna i historyzm absolutny, „Przegląd Religioznawczy”, 1995, nr 4, s. 3–21.

Michałowski D., Fenomenologia religii Mircei Eliadego, „Logos i Ethos”, 2006, nr 2, s. 143–159.

Widengren G., Fenomenologia religii, Kraków 2008.

Załęcki P., Nawrócenie religijne w perspektywie fenomenologicznej, „Nomos”, 1995, nr 11, s. 19–27.

Zdybicka Z., Fenomenologia religii, w: EK, t. 5, Lublin 1989, kol. 126–128.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-09

Jak cytować

Szuppe, P. (2021). Wybrane zagadnienia z fenomenologii religii. Studia Włocławskie, 23, 418–439. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.22

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły