Mowa kwiatów w kulcie odmiennych tradycji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.25

Słowa kluczowe:

kwiaty, symbolika, religie, Japonia, liturgia

Abstrakt

Artykuł, mówiący o mowie kwiatów w różnorodnych tradycjach religijnych, próbuje objaśnić ich miejsce w duchowym świecie Europy i Dalekiego Wschodu. Tam posłużono się głównie przykładami zaczerpniętymi z kultury japońskiej. Porównuje też symbole koreańskie, chińskie. Strefę Zachodu reprezentuje Biblia. Poruszono też rolę kwiatów w liturgii chrześcijańskiej. Kwiaty Japonii ukazano szczegółowo według miesięcy i pór roku.

Biogram autora

Agata Szymaniak - UKSW

Mgr teologii ze specjalnością misjologia (magisterium „Perspektywy chrześcijańskiej adaptacji ikebany w dialogu międzyreligijnym”), na doktoracie studiowała religiologię w UKSW (tematyka chanoyu), zainteresowania: dialog międzyreligijny na gruncie sztuki i duchowości, szczególnie w realiach japońskich.

Bibliografia

Alberowa Z., O sztuce Japonii, Warszawa 1983.

Allen E.G., Japanese flower arrangement. A complete primer, Tokyo 1984.

Biedermann H., Leksykon symboli, Warszawa 2001.

Bornoff N., Przewodnik National Geographic. Japonia, Warszawa 2004.

Carr-Gomm S., Słownik symboli w sztuce: motywy, mity, legendy w malarstwie i rzeźbie, Warszawa 2005.

Conder J., Kwiaty Japonii i sztuka kompozycji kwiatowych, Kraków 2007.

Eberhard W., Symbole chińskie, Kraków 1996.

Fic L., Zbawienie w buddyzmie, w: Ecclesia in Asia. Wybrane problemy Kościoła w Azji w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, red. J. Różański, Warszawa 2004, s. 217–230.

Kobielus S., Florarium christianum: symbolika roślin – chrześcijańska starożytność i średniowiecze, Kraków 2006.

Lucie-Smith E., Flora. Gardens and Plants in Art. and literature, New York 2001.

Majdecki L., Sztuka japońskich ogrodów, Wrocław 1987.

Makino T., Oka G., Floral calendar of Japan, Tokyo 1938.

Sakowicz E., Pryncypia dialogu Kościoła katolickiego z religiami Dalekiego Wschodu i Indii w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II oraz dokumentów posoborowych, Warszawa 2006.

Szafer W., Szaferowa J., Kwiaty w naturze i sztuce, Warszawa 1985.

The Masters’ Book of Ikebana. Backgrounds and principles of Japanese flower arrangment with lessons by Japan’s three leading masters and a treasury of over 400 photographs, Tokyo 1966.

Trzeciak P., Sztuka Chin, w: Sztuka świata, red. A. Lewicka-Morawska, t. 2, Warszawa 1990, s. 311–357.

Wachlarze Zachodu i Wschodu w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, red. B. Biedrońska-Słotowa, Kraków 2001.

http://www.misyjnedrogi.pl/artykuly.php?tresc [19.05.2010].

http://www.misyjnedrogi.pl/listy.php?nr=119 [19.05.2010].

Pobrania

Opublikowane

2021-06-09

Jak cytować

Szymaniak, A. (2021). Mowa kwiatów w kulcie odmiennych tradycji. Studia Włocławskie, 23, 475–492. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.25

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły