Tom 23 (2021)

					Pokaż Tom 23 (2021)

Edycja dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Leonardowi Ficowi z okazji 75. rocznicy urodzin.

Opublikowane: 2021-06-09

Pełny numer

Artykuły

 • Droga naukowa, osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne i zainteresowania badawcze ks. prof. dr. hab. Leonarda Fica

  Ireneusz Werbiński
  9-20
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.1
 • Księdza profesora Leonarda Fica badania i studia naukowe nad buddyzmem w jego specyfice i oryginalności

  Eugeniusz Sakowicz
  21-39
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.2
 • Dorobek naukowy ks. prof. dr. hab. Leonarda Fica

  Paweł Szuppe
  40-48
 • „Bóg Syna swego dał, aby człowiek nie zginął, ale się nawrócił i żył”. Biblijne aspekty sakramentu pokuty

  Stanisław Jankowski
  51-80
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.3
 • Dio esiste perché il Padre esiste. L’ontologia della Persona in Joannis Zizioulas

  Dariusz Kowalczyk
  81-102
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.4
 • Od ekskluzywizmu do pluralizmu religijnego

  Leonard Fic
  103-112
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.5
 • Dialog według papieża Pawła VI

  Zbigniew Skrobicki
  113-128
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.6
 • Podobieństwa i różnice w teologii i liturgii Kościoła katolickiego i prawosławnego na przykładzie wybranych zagadnień

  Andrzej Tomalak
  129-151
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.7
 • Dialog z islamem – Dni Islamu w Kościele katolickim w Polsce

  Henryk Ciereszko
  152-178
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.8
 • Rozdźwięk między wiarą a życiem chrześcijan w katechezach Jana Pawła II o Osobach Boskich

  Szymon Wiatrowski
  179-191
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.9
 • Ewolucja idei misyjnej w nauczaniu magisterium Kościoła od Maximum illud do Vaticanum II

  Grzegorz Adamiak
  192-219
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.10
 • Świat realny i świat wirtualny. Poszukiwanie przestrzeni dla wyobraźni i duchowości Artykuł dyskusyjny

  Jan Kazimierz Przybyłowski
  220-235
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.11
 • Troska o relację podmiotową miarą dojrzewania w człowieczeństwie. W kręgu myśli Gabriela Marcela i ks. Tadeusza Dajczera

  Wanda Zagórska
  236-249
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.12
 • Droga początkujących według o. Pawła Ogórka OCD

  Stanisław Urbański
  250-266
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.13
 • Odkrywając bogactwo Eucharystii

  Stanisław Mieszczak
  267-283
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.14
 • Zamyślenia o przyjaźni między św. Janem Pawłem II i bł. Władysławem Bukowińskim

  Zdzisław Józef Kijas
  284-297
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.15
 • Problematyka ekologiczna w wybranych dokumentach papieskich po Soborze Watykańskim II

  Janusz Borucki
  298–322
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.16
 • Obowiązek okazywania szacunku i posłuszeństwa papieżowi i własnemu ordynariuszowi przez duchownych

  Janusz Gręźlikowski
  323–350
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.17
 • Kanoniczny proces dowodzenia błędu determinującego wolę co do nierozerwalności małżeństwa

  Krzysztof Graczyk
  351–378
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.18
 • Oddalić morowe powietrze. Kazanie Waleriana Gutowskiego z czasu zarazy

  Kazimierz Panuś
  379–391
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.19
 • Nowe wyzwania dla katolickich mediów. Przesłanie papieża Franciszka do członków Catholic Press Association

  Maciej Radej
  392–400
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.20
 • Jesień życia – wieńczący okres egzystencji człowieka

  Zdzisław Pawlak
  401–417
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.21
 • Wybrane zagadnienia z fenomenologii religii

  Paweł Szuppe
  418–439
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.22
 • „Prorok i reformator”. O Jezusie Chrystusie w pismach Leszka Kołakowskiego

  Mariusz Chrostowski
  440–454
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.23
 • Tradycyjne zawarcie małżeństwa u ludu Enga w Papui-Nowej Gwinei

  Zdzisław Kupisiński
  455–474
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.24
 • Mowa kwiatów w kulcie odmiennych tradycji

  Agata Szymaniak
  475–492
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.25

Vladislaviensia

 • Zmagania błogosławionej Doroty z Mątów Wielkich z oficjałem pomorskim diecezji włocławskiej Henrykiem z Kamienia

  Małgorzata Parcheniak
  495–510
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.26
 • Oskarżenia wobec ks. Józefa Misińskiego, proboszcza w Stawiszynie (1828–1839). Przyczynek do biografii

  Kamil Kęsik
  511–527
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.27
 • Obrona „dolnej Wisły” i bitwa o Włocławek jako istotny epizod Bitwy Warszawskiej 1920 r.

  Henryk Witczak
  528–552
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.28
 • Studia specjalistyczne alumnów i kapłanów włocławskich w latach 1901–1945

  Kazimierz Rulka
  553–589
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.29
 • Szkoły im. Jana Pawła II w diecezji włocławskiej

  Kazimierz Skoczylas
  590–609
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.30
 • Program ikonograficzny i konserwacja zabytkowego obrazu Trójcy Świętej w formie Tronu Łaski z bazyliki Wszystkich Świętych w Sieradzu

  Paweł Szczepaniak
  610–621
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.31
 • Naśladowanie Chrystusa w świetle zapisów rekolekcyjnych sługi Bożego biskupa Wojciecha Owczarka

  Tomasz Kaczmarek
  622–633
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.32
 • Patriotyzm w nauczaniu bł. bp. Michała Kozala

  Lech Król
  634–650
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.33
 • Czas przenikający w wieczność. Refleksje nad twórczością poetycką ks. Piotra Stanisława Głowackiego

  Arkadiusz Ciechalski
  651–678
  DOI: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.34

Sprawozdania i recenzje