2021-04-09
6.04.2021 roku, we wtorek oktawy Wielkanocy, zmarł Ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Hanc
By admin | |
Rektor WSD we Włocławku, wykładowca teologii dogmatycznej i ekumenizmu, ceniony