Memoriał
30 grudnia 2021 r. zmarł ks. prof. UMK dr hab. Witold Kujawski
By admin | |
Wieloletni, zasłużony dyrektor Archiwum Diecezjalnego i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego
6.04.2021 roku, we wtorek oktawy Wielkanocy, zmarł Ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Hanc
By admin | |
Rektor WSD we Włocławku, wykładowca teologii dogmatycznej i ekumenizmu, ceniony