6.04.2021 roku, we wtorek oktawy Wielkanocy, zmarł Ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Hanc

Rektor WSD we Włocławku, wykładowca teologii dogmatycznej i ekumenizmu, ceniony pracownik naukowy UKSW, długoletni członek redakcji, później redaktor naczelny wielce zasłużonego dla Kościoła w Polsce i Ojczyźnie czasopisma naukowego „Ateneum Kapłańskiego”, dyrektor Włocławskiego Wydawnictwa Diecezjalnego, członek Rady ds. Ekumenizmu Konferencji KEP, następnie konsultor Rady i członek zespołu ds. Adwentystów KEP, ceniony teolog katolicki w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, kształcącej teologów Kościołów i Wspólnot eklezjalnych zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Członek Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD we Włocławku, autor bardzo bogatego dorobku naukowo-piśmienniczego, którego pasją badawczą były zagadnienia ściśle ekumeniczne i józefologiczne.

Kapelan Jego Świątobliwości i Kanonik gremialny Kapituły Katedralnej we Włocławku.

Pierwsza stacja liturgii żałobnej odbędzie się pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Meringa w Bazylice Katedralnej w piątek 9 kwietnia o godz. 15.00.

Uroczystości pogrzebowe będą w sobotę 10 kwietnia w Słupcy (archidiecezja gnieźnieńska). Msza święta pogrzebowa będzie celebrowana w kościele pw. bł. bp. Michała Kozala o godz. 13.00. Ciało Zmarłego zostanie pochowane w grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Prośmy miłosiernego Boga, aby ks. prof. Wojciech Hanc radował się w krainie zbawionych pełnią szczęścia z kontemplacji odwiecznej Mądrości i wiekuistej Prawdy.

Niech odpoczywa w pokoju Zmartwychwstałego Pana.